- Při vyhledávání jmen kaktusů nepište rod a druh, ale jen druh. Například místo Astrophytum asterias zadejte jen asterias, rody si vyhledá počítač automaticky !!!!!

- Databáse neobsahuje jen jména kaktusů. Jsou tam lokality, literatura, jména autorů popisů, autorů fotografií, polní čísla a další informace, které můžete vyhledávat stejným způsobem jako kaktusy. Můžete zadávat Backeberg Jakubec Viesca Penamiller SB45 Succulenta Verzeichnis Frič a podobně.

- Zadaný výraz nemusíte psát celý. Stačí libovolné tři po sobě jdoucí znaky. Místo bocasana můžete zadat boc nebo casan. Pochopitelně čím více dotaz zkrátíte, tím více najdete i záznamů, které jste nehledali. Praktické je třeba nepsat koncovky. Zadáním rubriflor najdete rubriflorus, rubriflora, rubriflorum, což jsou často stejné druhy jen v jiných rodech.

- Dotazy můžete psát malými písmeny bez diakritiky. Stejné výsledky získáte zadáním Šorma i sorma.

- Databáse podporuje používání zástupných znaků (wildcard characters) % . Po několika měsících zkušebního provozu jsme zjistili, že tato vlastnost není využívána. Koho by to zajímalo, ozvěte se. Je to významný nástroj.

- Názvy polních či studijních čísel jsou v databási vždy jedním slovem, tedy bez mezer. Třeba VS475 , zadáním VS 475 nenajdete nic.

- Lokality jsou často doplněny o GPS. Tento výraz je podtržen a barevně zvýrazněn, je to tak zvaná kotva. Kliknutím na ni se přenesete do mapy okolí nálezu. Mapy si můžete zmenšovat, zvětšovat a posouvat. Panáčka vlevo nahoře si můžete po mapě myší přemísťovat a když místo zmodrá je tam fotografie, když zmodrá silnice přemístíte se na střechu auta GOOGLE. Kamerou můžete otáčet, naklánět ji, záběr si přibližovat. Autem můžete jezdit vpřed i vzad. Prohlédnete si zblízka celé okolí. S mapami jsou potíže, pište jestli se vám nezobrazují správně.

- Databáse je uspořádána tak, aby ti co do ní přispěli měli tyto výhody: zadáním foto%kral se zobrazí fografie Lumíra Krále. Obdobně info%fischer informace o něm nebo akronym%jméno VS%sorma jeho polní čísla. Přispět do databáse může každý. U mnoha druhů nám ještě lokality chybí. Stejně tak obrázky, jak ze sbírky tak z lokalit.

- Dole databáse obsahuje tzv. zaškrtávátka. Jejich použití se někdy hodí. Můžete vyhledávat jen v rodech, které vás zajímají nebo podle začátečních písmen rodů. Může se jich zaškrtnout i více najednou, ale nedoporučiji jich používat mnoho najednou. Když je nepoužijete, budete prohledávat celou databási. Obdobná vylepšení si můžete dělat i sami, pokud na konec vyhledávaného řetězce napíšete %foto , zobrazí se jen záznamy s obrázky. Obdobně %Hidalgo jen kaktusy z toho místa nebo %LH%Horacek jen polní čísla Ládi Horáčka, atd. Zaškrtávátka si při vyhledávání pečlivě kontrolujte. Necháte-li nedopatřením zaškrtnuté třeba U.. moc toho nenajdete, vyhledáváte jen v rodu Uebelmannia. Pořadí je vždy, že vyhledáváte to co je za zaškrtávátkem. Pro kontrolu vám během vyhledávání výběr zčervená.
Ještě poznámka k %. Mnozí z vás tuto možnost, splečně se zaškrtáváním rodů, úspěšně využívají. Je třeba si uvědomit, že vyhledáváte v textu a ten má pořadí species, autor popisu nebo species lokalita, provincie, region stát, nadmořská výška, foto, autor fotky. Toto pořadí musíte dodržet, jinak to počítač nezvládne. Příklady: retus%madero%jakubec, nebo foto%jakube, prohodíte-li pořadí třeba jakubec%foto nic nenajdete.

- Pište, když některý kaktus nenajdete, věřte, že už jich tam moc chybět nemůže. Svými připomínkami pomůžete dalším kaktusářům. Při jakýchkoliv problémech mailujte. Pokusíme se problémy odstranit nebo vysvětlíme postup jak se jich zbavit.

- Stále hledáme další spolupracovníky. Nabídněte své fotografie, lokality a posílejte své návrhy na vylepšení.

Lieber Kakteenfreund,
Die vorligende Databank ist nun betriebsbereit und wurde bereits von uns überprüft www.zahradycz.cz/kkweb/ Wenn sie trotzdem Fehler entdecken, melden sie uns diese bitte.
Die Eingabe ist leicht: sie können sowohl in Klein- und Großbuchstaben schreiben und müssen bei Personennamen weder Umlaute noch diakritische Zeichen verwenden. Bei der Eingabe des Wortes Seda werden sie selbstverständlich auch alle Begriffe von sedae finden. Nun zur Darstellung der Feldnummern: Akronymnummern, Punkte, Schrägstriche u.s.w. werden grundsätzlich ohne Leerzeichen eingegeben. Bei der Suche nach LH56 werden alle Nummern aufgelisted, die LH56 enthalten z.B. auch LH561 usw. Wichtig, bei manchen Feldnummern, wo es nicht nur eine einzige Form gibt wird manchmal nach der letzten Zahl ein Punkt gesetzt und danach der Kleinbuchstabe a, b,c wie wie bei XY91.b. Bei der Suche nach gibbosum genügt die Eingabe von bosum oder gi%osum . Dies trifft auch auf Feldnummen zu wo man nach Eingabe von S127 auch HS127, MS127, FS127, KSS127 in der Datenbank findet. Wichtig, die Eingabe muß immer drei Zeichen umfassen! In der Datenbank werden die Sammlernamen als L Lau, Z Zanovello, G Gertel, S Schmidt, P Pilz, M Slaba usw. aufgeliested. Bei der Suche können sie daher G03 oder Gertel3 nicht jedoch G3 (2 Zeichen sind nicht gestattet!) eingeben. Wenn sie jedoch bereits wissen, nach welcher Pflanze sie suchen, genügt es, den Sammler mit nur zwei Zeichen abzukürzen wie bei hertrichiana%G3 . Angemerkt werden muß, dass viele Sammler die gleichen Abkürzungen für ihren Namen verwenden. Bei dem Eingeben von Tvrdík finden sie alle Beschreibungen der Pflanzen dieses Sammler in der Datenbank; bei Eingabe von MT%tvrdik all seine Feldnummern, bei foto%tvrdik alle Fotos seiner Pflanzen. Natürlich kann man auch bruchii%mt%tvrdik eingeben wobei hier alle Feldnummern von Tvrdik für die Gattung bruchii aufscheinen. Weiters können uns auch Sammler, die keine eigene Webseite besitzen aber denoch in Internet präsent sein wollen mittels info%name eigene Dokumenten wie Fotos ihrer Sammung, Kontaktdaten, Angebote u.s.w. senden, diese werden dann in der Datenbank unter ihren Namen angezeit. Um die Suche und Eingabe zu erleichtern werden die Namen der Sammler ohne diakritische Zeichen eingegeben d.h. anstatt Šorma – Sorma, statt Schütz – Schutz oder Schuetz, statt Bödeker oder Boedeker – Bodeker. In der Daenbank wurde versucht, die Namen der Kakteen richtig zu schreiben. Auch wenn bei der erstmaligen Veröffentlichung ein Name irrtümlich falsch geschrieben wurde müssen laut ICBN diese gramatikalischen und ortographischen Fehler bei neuerliche Auflistung ausgebessert werden. Falsch geschrieben Namen scheinen dabei unter Anführungszeichen auf. Bei Eingabe z.B. von prochazkianum findet man sowohl den falsche Name 'prochazkianum' als auch die richtige Bezeichnung prochazkanum. Bei Eingabe von prochazkanum findet man jedoch nur nur mehr den richtigen Namen und nicht beide Bezeichnungen. Dies trifft auch auf die fehlerhaften Bezeichen wie 'slabaiana' und 'drábi' zu wo bereits auf slabana bzw. drabi verbessert wurde. Theoretisch könnte drabi die richtige Bezeichnung sein. Laut klassischer lateinischer Schreibweise müßte drabi richtigerweise auf drabii ausgebessert werden. Weitere bekante Fehler wären 'kokori' – kokorae, 'otmari' –otmarii, 'petr-halfari' – petr-halfarii, 'fidaiana'-fidana, 'fischerii'-fischeri, 'isabelae' – isabeliae, 'jajoiana' – jajoana, 'scapharostus' – scaphirostris, 'ochoterenai' – ochoterenae, 'ferrari'-ferrarii, usw.
Wir bemühen uns, ihnen eine Webseite ohne Fehler zur Verfügung zu stellen - nur so kann sie eine hohe Reputation erlangen. Schließlich hoffen wir, dass unsere Datenbank ihnen ein guter Helfer sein wird. Derzeit gibt es 50.000 Einträge, 18000 Beschreibungen von Standorten mit entsprechenen geografischen Karten sowie 2800 Fotos. Weitere Einträge sind in Vorbereitung. Bitte senden auch sie uns weiteres Material; je mehr wir bekommen, desto besser für unsere Datenbank. Von viele Arten fehlen noch immer Fotos in hoher Qualität!
Mit herzlichen Grüßen L.Červinka.

    Dotazy, připomínky a příspěvky do databáse posílejte na     cervinka(zavináč)kaktusy.org

zpět